top of page
  • Пълен анализ на сайта по всякакви параметри с професионални програми и методи

  • Откриване и представяне на грешки и причините за тях

  • Периодични проверки за нововъзникнали грешки и аномалии

  • Мониторинг на прогреса от оптимизациите по сайта и даване на отчети

  • „Шпиониране” на конкуренцията

  • Следене на тенденции, промени ( от “Google”), промени по SEO стратегията

SEO анализи

Оптимизирането на сайт, популяризирането му и класирането му на първите места в “Google” търсачката не са задачи, чиито решения можем да намерим в учебник. Изисква се подготовка, проучване, следене на резултатите, опитване на различни методи  и постоянство. За това е важно да се правят анализи ( одити ), за да се види дали стратегията, която сме избрали действа или е загуба на време и ресурси. Аз ще наблюдавам и ще Ви предоставям систематизирани анализи, чрез които ще открием най-подходящите методи и ще можем да следим прогреса, който правим.

бсфбжцьжсфсф-removebg.png
bottom of page