top of page
  • Създаване на Link Building стратегия

  • Преглед и анализ на външните връзки към сайта

  • Анализ и проучване на релевантни за сайта връзки (сайтове, медии и т.н)

  • Получаване на подходящи външни връзки (“citations”)

  • Проверка за грешки по-сайта (3хх, 4хх, 5хх )

  • Проверка и коригиране на грешки в URL адресите

Освен поддръжката на един сайт и съдъдржанието в него, има фактори извън неговите рамки, които са особено важни за изграждането на дигитално присъствие. Такива например са връзките извън сайта, които водят към него. Правилната Link Building стратегия ще ни помогне да подберем релевантните връзки. В днешно време всеки има социални мрежи. Ами Вашия бизнес ? Няма как да имаме силно присъствие в интернет без тях. Следователно ще създадем акаунти в социалните мрежи и ще запопчнем да ги развиваме.  Също така ще проверим за наличието на грешки по сайта и ще ги коригираме. Редовна проверка, дали сайта е достъпен и дали работи изправно също ще бъдат на дневен ред. 

OFF-PAGE_SEO-removebg_edited.png

Off-Page SEO

bottom of page