top of page
  • Създаване на “Google my business”

  • Отбелязване на бизнеса в “Google maps” и потвърждаване на собственост (“Claim this business”)

  • Изчерпателно и достоверно попълване на информационни полета

  • Проучване на конкуренцията и редовно следене на класирането 

  • Подновяване на информацията, когато е нужно

  • Изготвяне на рекламни материали с “QR код“ с цел подтикване на клиентите да оценят Вашия бизнес в “Google maps”

Локално Seo

local seo.png

Класирането Ви в Google Maps може да е ключов маркетингов инструмент за вашия бизнес. В днешно време всеки използва "Google maps" за да открие локацията, до която би искал да отиде. За бизнесът "Google maps" предоставя освен локация и ценна информация за потребителя
( работно време, адрес, снимки, опции за обслужване, мнения и тн.) . Важно е да се отбележи, че първите 3 резултата в търсенето получават над 50% от трафика от потребители. Подробното и достоверно описание ще помогне на клиентите да открият вашия бизнес лесно и бързо. Високото класиране в търсачката ще подпомогне вашите услуги да бъдат първия избор на потребителите и да увеличи значително трафика от клиенти.

bottom of page